Idébank Thy

Forvandler idéer til succesfulde løsninger

Lad idén blive virkelighed

Medvirker til, at enkeltpersoner og virksomheder, som har fået en god idé, får muligheder for at ideen bliver omsat til virkelighed.

Løsninger til virksomheden

Gør det muligt for virksomheder, der mangler en løsning til et nyt produkt, hurtigt bliver præsenteret for relevante og brugbare ideer.

Fra idé til marked

De idéer, der har  potentiale, og hvor det er muligt at opnå beskyttelse, skal vi udvikle med det klare formål at sikre muligheder for afsætning.
Opfinder

Noget om Idéer

Gode, fantastiske idéer kan komme mange steder fra. Fra virksomheders udviklingsafdelinger, universiteter og fra undséelige garager i forstæderne.

Gode ideer ofte er baseret på intuition – altså noget spontant. Du oplever pludseligt at ”se noget på en ny måde” – og typisk finder du selv tanken spændende.

Men, men, men. Så melder modstanden sig. Du bliver, måske med baggrund i din faglige viden, ramt af tvivlen. Eller du føler, at du mangler faglige forudsætninger, for at gøre ideen til virkelighed. Uanset om årsagen til tvivlen er den ene eller anden, er det en farlig situation, ganske enkelt fordi gode ideer som bekendt er flygtige.

At udvikle i et produktionsmiljø er ofte en meget svær øvelse. Den kreativitet og nytænkning man ønsker i udviklingen er ikke egenskaber, der traditionelt er plads til i den daglige drift.

Det, at få de rigtige idéer og efterfølgende at håndtere dem er noget, du skal træne. Talent for idéudvikling er godt, men stor erfaring med udvikling forbedrer muligheden for succes. Ikke bare med hensyn til at få den gode idé, men også at optimere den med henblik på produktion, afsætning og beskyttelse.

Det er her, Idébank Thy kommer ind som din fortrolige, inspirerende og kompetente samarbejdspartner.

Om opfindelser

“Hvis du skal opfinde skal du have en god fantasi og en bunke skrald”

Thomas Edison

Har du en god idé?

Det at se et nyt produkt eller en ny løsning på et konkret problem for sig er én ting. Noget helt andet er så, at få idéen omsat til et reelt produkt på grund af de mange udfordringer, man vil støde på undervejs. Hvordan skal tingene gribes an, hvad koster det, hvor lang tid tager det hele, skal der søges om patent o.s.v.? Hertil kommer så, at ideens ophavsmand kan være fuldtidsbeskæftiget med noget helt andet i dagligdagen.

Det er her Idébank Thy kommer ind.

Med baggrund i mine erfaringer i forbindelse med udviklingen af forskellige produkter og ydelser, kan jeg vejlede dig. Det første vi her ser på er, hvilket potentiale din idé har. Herefter planlægger vi sammen, hvordan et videre forløb kan gennemføres og ser på, hvilke omkostninger en gennemførelse vil medføre. På samme måde ser vi på indtjeningspotentialet.

Under dybeste fortrolighed drøfter vi tingene og når frem til en konklusion. Beslutter du dig for at gå videre, kan jeg hjælpe dig med at finde tilskudsmidler. Desuden kan jeg give dig adgang til mit store netværk, der kan hjælpe os videre.

produktudvikling

Mennesekts udvikling

“Menneskets fremadrettede udvikling er komplet afhængigt af at opfinde. Det er det vigtigste produkt af dets kreative hjerne.”

Nikola tesla

3d print

Mangler du en idé

Jeg kan hjælpe dig med at med at udvikle idéer til dine behov. Det kan både være et nyt produkt, fornyelse af produktet eller udvikling af produktionsprocessen.

I får friske øjne på gamle problemstillinger, når i samarbejder med mig. Jeg har altid fokus på, hvordan processer kan udføres smartere, hurtigere og billigere, så mine samarbejdspartnere kan maksimere deres indtjening.

Ved at inddrage mig i udviklingen, får du og din virksomhed mulighed for at dedikere flere ressourcer til de primære forretningsområder, således at den daglige drift bliver forstyrret mindst muligt.

 Er der behov for det, kan jeg lede hele udviklingsprocessen i tæt og fortroligt samarbejde med jer og eksterne samarbejdspartnere og derved sikre fuldstændig arbejdsro i virksomheden. Jeg har et stort netværk af eksterne samarbejdspartnere indenfor mange forskellige brancheområder.

Opfindelse og karamelsauce

“Opfindelse, mine kære venner, er 93% sved, 6% elektricitet, 4% fordampning og 2% karamelsauce.”

Willy Wonka, Charlie og chokoladefabrikken

Om Idébank Thy

Bag Idébank Thy står jeg, Hans Kloster.

Jeg har startet Idébank Thy, fordi jeg ikke kunne lade være. jeg ser hele tiden  på de ting, der omgiver mig og tænker over, hvordan processer og objekter kan gøres bedre, lettere og effektive.

Der er altid en satsning forbundet med udvikling og forandring. Jeg vil med mine kompetencer og erfaring hjælpe med at realisere udviklingen og komme med nye, anderledes og udfordrende vinkler på processen. Jeg ved præcist, hvor meget arbejde der ligger i at få et nyt produkt på markedet. Derfor har jeg også et fast blik for at holde processen effektiv og vurdere slutproduktets potentiale. 

At lægge planer og budgetter i forbindelse med udviklingsprocesser er en helt naturlig ting for mig.

Et udviklingsforløb er grundlæggende en uoverskuelig proces. Skal forløbet lykkes, er det nødvendigt, at den gode idé følges af en klar plan og et realistisk budget.

Kontakt

Opfindelser

Udvalgte eksempler

Clicklist

Idébank Thy har indgået aftale med Knudsen Kilen om produktion af et patenteret revolutionerende montagesystem til lister og gerigter.

Systemet vil optimere arbejdsgangen ved montering af fodlister og gerigter. Listesystemet gør, at færdigmalede lister kan monteres uden brug af synlig montage. Det betyder så, at der ikke efterfølgende skal gøres mere.

Turbostarter

Den Idébank Thy udviklede TURBOSTARTER blev den 19. til den 21 marts første gang introduceret for publikum til Forårsmessen 2015 i Aalborg kultur og kongrescenter

Turbostarter fik en fantastisk modtagelse af de mange besøgende, der specielt satte pris på, hvor hurtigt de nu kunne tænde op grillen.

Strømhængsel

Hængsel med indbygget gennemførsel af diverse ledninger. Overflødiggør den dyre kabeloverførsel, som hidtil har været anvendt. Dørpladen gennembrydes ikke, og derved undgås forringelse af brandsikkerheden.

Hængslet er fuld bærende og højde justerbart.

Quick Tool

Universalt bæresystem, der passer til alt el- og trykluftværktøj. Kan hænge i bælte, på stige m.m.

Letter dagligdagen på byggepladsen og gør det muligt at have begge hænder fri, og samtidig have værktøjet klart til brug, selv på vanskeligt tilgængelige områder. Sikkert system som sikrer at værktøjet ikke tabes.